WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu i zestawienie narzędzi

 • 1 Warunki wypożyczenia sprzętu 
 • Podstawą wypożyczenia sprzętu jest spisanie umowy wypożyczenia pomiędzy firmą PHU JARPOL Jarosław Śmigielski  zwaną w dalszej części Wypożyczalnią, a osobą lub firmą wypożyczającą zwaną w dalszej części Wypożyczającym.
 • Umowa spisywana jest przez Wypożyczalnię, na czas określony podany przez Wypożyczającego.
 • Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Wypożyczalni w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu.
 • W przypadku pełnego zabezpieczenia finansowego (kaucji) na wypożyczane narzędzia Wypożyczalnia i Wypożyczający mają prawo odstąpić od spisania umowy wypożyczenia.
 • Wysokość stawki dziennej wynosi 5% wartości wypożyczanego narzędzia i  jest regulowana w zależności od długości najmu.  Przy zakupie części zamiennych w firmie Jarpol wymagających zastosowania przyrządów specjalistycznych, a będących na wyposażeniu Wypożyczalni klientowi przysługuje wypożyczenie przyrządu za 1 złoty na okres trzech dni.
 • Przy stałej współpracy Wypożyczalnia dopuszcza wypożyczenie narzędzi za 1 zł dziennie na czas nieokreślony.
 • Cena za dobę oznacza zwrot sprzętu przed 24 godzinami od chwili wypożyczenia. Oddanie sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
 • Opłata jest ustalony za czas wypożyczenia i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia. Opłata jest obliczana od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.
 • Wypożyczane urządzenia są w pełni sprawne technicznie.
 • Przy wypożyczeniu sprzętu na doby, opłata za niedziele i dni świąteczne nie będzie naliczana.
 • Wypożyczalnia nie nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

  §2 Zobowiązania Wypożyczalni.
 • Wypożyczalnia oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
 • Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Wypożyczalnia ma obowiązek zapoznać Wypożyczającego z instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 • Wypożyczalnia nia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
 • Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Wypożyczającego i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Wypożyczającego.

  §3 Zobowiązania Wypożyczającego.
 • Wypożyczający przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wypożyczalni, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
 • Wypożyczający oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 • Wypożyczający zobowiązuje się płacić Wypożyczalni opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni/godzin najmu przez stawki według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, Wypożyczalnia uprawniona jest do żądania ustawowych odsetek.
 • Wypożyczający zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wypożyczalni.
 • Od chwili odbioru sprzętu od Wypożyczalni do momentu jego zwrotu Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje. Wypożyczający ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia.
 • W razie zaginięcia lub utraty sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do wyrównania strat Wypożyczalni w wysokości wartości rynkowej sprzętu najmu w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.
 • W razie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą na podstawie rachunku przedstawionego przez Wypożyczalnię. Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.
 • Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały Wypożyczającego.
 • Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Wypożyczającego ponosi Wypożyczający.
 • Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 • 4 Zwrot sprzętu.
 • Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić przedmiot wypożyczenia w ustalonym w umowie terminie zwrotu. W przypadku nie dotrzymania terminu oddania sprzętu do wypożyczalni, wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejne dni wypożyczenia. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
 • W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Wypożyczający poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.
 • 5 Zestawienie narzędzi wypożyczalni
 • Ściągacz do sprężyn,
 • Próbnik ciśnienia oleju,
 • Blokada rozrządu (KB01654) VW Audi V6/V8 TDI
 • Blokada rozrządu (KB08510) VW 2,5 TDI PD 5-cylindrowy, 5-cylindrowy
 • Blokada rozrządu (WAR028) Ford 1,4 1,6 2,0 2,4 TDCI
 • Blokada rozrządu (WAR 31) VW/SEAT/SKODA 1,2 6V 12V HTP
 • Blokada rozrządu (WAR032) VW 1,4 1,6 16V ben.
 • Blokada rozrządu (WAR124) FIAT 1,4 FIRE EVO 2
 • Blokada rozrządu (WAR128) FORD 1,6/1,8/2,5D,TD
 • Blokada rozrządu (WAR187)  VW,AUDI,SKODA,SEAT 2,0TDI 1,2/1,4/1,6/1,9TDI
 • Blokada rozrządu (WAR188) BMW,ROVER DIESEL Comon Rail
 • Blokada rozrządu (WAR211) VW Crafter 2,5TDI
 • Blokada rozrządu (WAR243) VW,AUDI,SKODA,SEAT 1,6/2,0TDI
 • Blokada rozrządu (WAR301) RENAULT 16V/2,5 20V Volvo
 • Blokada rozrządu (WAR317) VW,AUDI,SKODA,SEAT 1,8FSI, TFSI
 • Blokada rozrządu (WAR318) VW/AUDI 1,8/2,0 FSI,TFSI
 • Blokada rozrządu (WAR335)RENAULT,OPEL,NISSAN1,5/1,9/2,2/2,5 DCI
 • Blokada rozrządu (WAR344)RENAULT 2,0DCI
 • Blokada rozrządu (WAR449) VW/AUDI 1,8/2,0 FSI,TFSI reg.wałka rozrządu
 • Blokada rozrządu (WAR464) RNAULT, NISSAN 1,6DCI kod silnika R9M
 • Blokada rozrządu (WAR489) BMW1,6/2,0/3,0  N47/N57
 • Blokada rozrządu (OK.-02.3025) RNAULT, NISSAN 1,2-2,0/1,5DCI
 • Blokada rozrządu (OK.-02.3026) OPEL1,0/1,2/1,4 DOHC
 • Blokada rozrządu (OK.-02.3028) FIAT,OLEJ,SUZUKI,SAAB 1,9
 • Blokada rozrządu (OK.-02.3031) VW,AUDI,SKODA,SEAT 1,4/1,6FSI, TFSI
 • Blokada rozrządu (OK.-02.3033) FORD,MAZDA 1,25/1,4/1,6/1,7/1,8/2,0/2,3
 • Blokada rozrządu (OK.-02.3038) VW,AUDI,SKODA,SEAT 1,4/1,6/2,0TDI CR
 • Blokada rozrządu (OK.-02.3040) CITROEN,PEUGEOT 1,8/2,0
 • Blokada rozrządu (S-8153)BMW 2,0D/N47/N47S
 • Blokada rozrządu (YT-06001) CITROEN,PEUGEOT,MINI BMW
 • Blokada rozrządu (YT-06003) OPEL,SUZUKI,FIAT
 • Blokada rozrządu (YT-06016) FIAT,LANCIA 1,4/1,6 16V
 • Blokada rozrządu YT-0632) VW 1,9TDI
 • Ściągacz do sprężyn,
 • Próbnik ciśnienia oleju,
 • Zestaw do montażu i demontażu  piast, VW (A-H162)
 • Żuraw warsztatowy
 • Zestaw do testowania wtryskiwaczy
 • Zestaw kluczy do alternatora
 • Przyrząd nastawczy sprzęgieł dwumasowych
 • Miernik ciśnienia sprężania w silnikach DIESLA YT-7307
 • Podnośnik pneumatyczny 3,8T
 • Przyrząd do kontroli bicia tarcz hamulcowych
 • Tester akumulatorów MAGNETI MARELI
 • Zestaw do wyciągania wtryskiwaczy (GO405+GO1015)
 • Tester diagnostyczny CDIF/3